Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (2022-2023)

Data
Del 10 al 22 de febrer de 2023
Homologació
45 hores
Horari
Sessions presencials: 11 i 18 de febrer de 2023 (dissabte de 9.00 a 14.00 hores)
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PROGRAMA:
 1. INTRODUCCIÓ
  1. El procés de concentració d’empreses
  2. Formes de concentració empresarial
  3. Principals tipus de grups d’empreses
  4. Normativa aplicable
  5. La NIIF 10: “Estats financers consolidats”
  6. Àmbit d’aplicació
  7. Grups d’empreses i presumpcions jurídiques
  8. Participació i control
  9. Grup consolidable i dispensa de consolidar 
 2. MÈTODES I PROCEDIMENTS DE CONSOLIDACIÓ
  1. Passos del procés de consolidació
  2. Percentatges de participació
  3. Relacions o tipus de domini
  4. Els mètodes i el procés de consolidació
  5. Aspectes formals de la consolidació
  6. El procés de consolidació en integració global
  7. Mètode d’integració proporcional
  8. Mètode de posada en equivalència 
 3. ASPECTES FISCALS DE LA CONSOLIDACIÓ 
 4. SUPÒSITS PRÀCTICS DE CONSOLIDACIÓ

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
345€
Altres
445€