30A - NIC/NIIF d'instruments financers i relacionades (19-20)

Data
del 4 de novembre de 2019 al 30 de setembre de 2020
Homologació
30 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
El curs recull una revisió de determinades normes internacionals de comptabilitat i normes internacionals d’informació financera, relacionades amb inversions financeres, combinacions de negocis i instruments financers, aspectes tots ells de difícil anàlisi i interpretació, tenint en compte la complexitat dels supòsits als quals es pot enfrontar una empresa i la importància en la representació dels seus estats financers

Per a cadascuna de les NIC/NIIF d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIC 27 Estats financers separats
  • NIIF 3 Combinacions de negocis
  • NIIF 10 Estats financers consolidats
  • NIIF 11 Acords conjunts
  • NIIF 12 Informació a revelar sobre participacions en altres entitats
  • NIC 32 Instruments financers: presentació
  • NIC 39 Instruments financers: reconeixement i valoració
  • NIIF 7 Instruments financers: informació a revelar
  • NIIF 9 Instruments financers


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
345€
Altres col·lectius
690 €
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.