NIA-ES 315 (Revisada). Identificació i valoració del risc d'incorrecció material


Ponents

Data
14 de juny de 2022
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
PRESENTACIÓ

L'objecte d'aquesta Norma internacional d'auditoria és el d'establir la responsabilitat que té l'auditor d'identificar i valorar els riscos d'incorrecció material en els estats financers. Els riscos en els estats financers es relacionen de forma generalitzada amb els estats financers en el seu conjunt i que afecten potencialment a moltes de les afirmacions. Els riscos d'incorrecció material i les afirmacions tenen dos components, el risc inherent i el risc de control.

PROGRAMA
  • Abast de la NIA-ES 315 Revisada
  • Entrada en vigor
  • Requeriments de la NIA-ES 315 Revisada
  • Procediments de valoració del risc i activitats relacionades
  • Obtenció de coneixement de l'entitat i el seu entorn, del marc d'informació financera aplicable i del sistema de control intern de l'entitat
  • Identificació i valoració del risc d'incorrecció material
  • Guia d'aplicació i altres anotacions explicatives
 
 
 
DARRER DIA D'INSCRIPCIÓ:  09/06/2022

La sessió es desenvoluparà mitjançant la plataforma Campus Auditores ICJCE.
Qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb l'Escuela de Auditoría de l'ICJCE
.

PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
60 €
Altres col·lectius
140 €
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa