NIA-ES 250R: Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria d'estats financers. NIA-ES 610R: Utilització del treball dels auditors interns


Ponents

Data
28 de juny de 2022
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc
PLATAFORMA CAMPUS AUDITORES ICJCE
PRESENTACIÓ:

En aquesta sessió s'abordaran les principals novetats d'ambdues normatives. En relació amb la NIA-ES 250R indicar que els requeriments d'aquesta NIA tenen com a finalitat facilitar a l'auditor la identificació d'incorreccions materials en els estats financers degudes a incompliments de les disposicions legals i reglamentàries. Malgrat això, l'auditor no és responsable de prevenir incompliments i no pot esperar-se que detecti tots els casos d'incompliment de qualsevol disposició legal i reglamentària.

Pel que fa a la NIA-ES 615R s'ha de recordar que regula els aspectes relacionats quan l'entitat disposa d'una funció d'auditoria interna i l'auditor extern té previst utilitzar el treball de la funció d'auditoria interna per modificar la naturalesa o el moment de realització dels procediments d'auditoria a aplicar directament per aquest, o per reduir la seva extensió, o utilitzar l'ajuda directa dels auditors interns.

PROGRAMA:

NIA-ES 250R:
 • Abast d'aquesta NIA-ES
 • Efecte de les disposicions legals i reglamentàries
 • Responsabilitat del compliment de les disposicions legals i reglamentàries
 • Objectius
 • Definició
 • Requeriments
 • Consideracions per l'auditor del compliment de les disposicions legals i reglamentàries
 • Procediments d'auditoria quan s'identifiquen o existeixen indicis d'incompliment
 • Guia d'aplicació i altres anotacions explicatives

NIA-ES 610R:
 • Abast d'aquesta NIA-ES
 • Relació entre la NIA-ES 315R i la NIA-ES 610R
 • La responsabilitat de l'auditor respecte de l'opinió d'auditoria
 • Objectius
 • Definicions
 • Requeriments
 • Determinació de si es pot utilitzar el treball de la funció d'auditoria interna, les àrees en les quals es pot fer servir i l'extensió d'aquesta utilització.
 • Utilització del treball de la funció d'auditoria interna
 • Determinació de si es pot utilitzar l'ajuda directa dels auditors interns, les àrees en les quals es pot emprar l'extensió d'aquesta utilització.
 • Utilització de l'ajuda directa dels auditors interns
 • Documentació
 • Guia d'aplicació i altres anotacions explicatives
 
 
DARRER DIA D'INSCRIPCIÓ:  22/06/2022

La sessió es desenvoluparà mitjançant la plataforma Campus Auditores ICJCE.
Qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma, contacteu amb l'Escuela de Auditoría de l'ICJCE
.

PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
30 €
Altres col·lectius
70 €
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa