Mostreig en auditoria. Tècniques de selecció de mostres


Ponents

Data
9 i 12 de setembre de 2019
Homologació
7 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El curs tractarà, des d’una vessant molt pràctica i no massa complexa, les diferents tècniques de la selecció de mostres, sense oblidar el mostreig no estadístic i la selecció a criteri de l’auditor.
 
S’han d’economitzar recursos en el treball de camp de les auditories i fiscalitzacions públiques i privades que fan necessària la utilització de les eines de mostreig en auditoria. Així mateix la normativa europea i internacional estableix el mostreig en auditoria com una eina obligatòria i indispensable per als professionals de l’auditoria. Les tècniques de mostreig que s’explicaran estaran relacionades amb la normativa establerta per la Comissió Europea.
 
 
Públic a qui va dirigit:
El curs va dirigit als supervisors, auditors i tècnics d’auditoria, així com als encarregats de la planificació dels treballs específics.
 
 
Objectius del curs:
 
 • Identificar els conceptes fonamentals del mostreig d’auditoria
 • Descriure diferents mètodes de selecció de mostres i treballar en la determinació de les tècniques més adequades
 • Determinar la mida de la mostra utilitzant diferents mètodes de mostreig i avaluar els resultats
 • Conèixer la normativa aplicable així com les diferents eines informàtiques per a la selecció de mostres en auditoria
 • Intercanvi d’experiències de mostreig en l’àmbit del control
 
 
Temari de la sessió:
 
 1. Introducció
 2. Justificació del mostreig
 3. Conceptes bàsics del mostreig (intervals de confiança, estratificació, error esperat, error tolerable, desviació típica, etc.)
 4. Normes nacionals i internacionals sobre el mostreig en auditoria
 5. Tipus de mostreig:
  1. Mostreig estadístic
  2. Mostreig no estadístic
 6. Mostreig estadístic:
  1. Concepte
  2. Plantejament del mètode
  3. Utilització
  4. Classes:
   1. ME aleatori
   2. ME simple (clàssic i estàndard)
   3. ME per unitat monetària (clàssic i estàndard)
   4. Altres mètodes
 7. Mostreig no estadístic:
  1. Concepte
  2. Plantejament del mètode
  3. Utilització
  4. Classes
  5. Exemples
 8. Eines informàtiques en la selecció de mostres: fulls de càlcul, software específic, etc.
 9. Open discussion per a compartir experiències en mostreig
COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
175€
Altres col·lectius
265€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa