Minimització de riscos tributaris amb la UNE 19602:2017


Ponents

 • Javier Viaño

  Vicepresident de Compcat. Soci Consultor ADD Work Systems

 • Jacob Jordà

  President de Compcat. Russell Bedford – Soci de Governance Risk & Compliance

Data
11 i 18 de novembre de 2021
Homologació
6 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 19:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
Marc legal dels riscos tributaris i finalitat del Tax Compliance
 • La gestió de riscos tributaris en l’àmbit del marc legal
  • Breu introducció al marc legal tributari
  • Principis del sistema tributari espanyol
  • Característiques principals dels sistemes tributaris estatal, autonòmic i local
  • Introducció al marc legal tributari internacional
 • Tax Compliance: finalitat i avantatges
  • El risc i la contingència fiscal
  • Tipus de riscos fiscals
  • Finalitat i avantatges del Tax Compliance
Sistemes de gestió en l’àmbit tributari i l’AEAT
 • L’adhesió al Codi de bones pràctiques tributàries de l’AEAT
  • El CBPT i el CBPPT
  • Principis i avantatges de l’adhesió
  • Relació amb UNE 19602
  • Contingut i principals mesures del CBPT
 • Els sistemes de gestió de compliance en l’àmbit tributari
  • Breu introducció als sistemes de gestió
  • Els sistemes de gestió de compliance i la seva relació amb l’àmbit tributari
  • Principals delictes fiscals que transfereixen responsabilitat penal a la persona jurídica
  • L’exempció i exoneració de la responsabilitat penal de la persona jurídica
La Norma UNE 19602:2017 i el procés de certificació
 • Requisits de la Norma UNE 19602:2017
  • Esquema de la norma i el cicle PDCA
  • Principals requisits de cada apartat i la seva participació
  • Implementació del sistema en una organització
 • Procés de certificació del compliance tributari
  • Certificació i certificació acreditada
  • Principals entitats acreditades
  • Esquema del procés de certificacióRecordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 
 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa