Màster en Consultoria Empresarial

Data
Setembre 2017
Homologació
60 crèdits
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
PRESENTACIÓ

A partir del mes de setembre de 2017, es durà a terme el Màster en Consultoria Empresarial que s’impartirà conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU.

El Màster en Consultoria Empresarial neix amb la finalitat de donar les eines necessàries als alumnes per tal de poder ajudar a les empreses clients a detectar les seves mancances i procurar donar la solució més òptima possible en el seu desenvolupament empresarial.

Permet apostar per una professionalització de l'equip de la firma per poder donar resposta a les demandes dels clients que busquen un assessorament més complet.

OBJECTIUS

L’objectiu general
del Màster és que els alumnes adquireixin els coneixements i habilitats que es necessiten per poder desenvolupar de forma eficient les funcions, activitats i tasques que realitzen els consultors estratègics empresarials.

És important que l’alumne pugui assolir les principals competències pel correcte desenvolupament professional en el sector de la consultoria de negoci en les diferents matèries que composen el programa.

PLA D'ESTUDIS
 • Consultoria d’empreses: Introducció i Projecte de consultoria
 • Direcció Estratègia Empresarial
 • Àrea financera i comptable
 • Control de gestió
 • Fiscalitat empresarial
 • Estratègia financera
 • Noves tendències en recursos humans
 • Operacions i logística
 • Màrqueting i gestió comercial
 • Intel·ligència Econòmica
 • Consultoria de l’entorn jurídic
 • Internacionalització d'empreses
 • RSC i ètica empresarial
Programa Detallat

PROFESSORAT

Les classes del màster en Consultoria Empresarial són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la consultoria

Equip docent

PERFIL DE L'ALUMNAT

Els candidats al Màster en Consultoria Empresarial han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). 

El Màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i diplomats en Ciències Empresarials.

TIPOLOGIA I HORARI

La formació és semipresencial per tal de garantir una correcta adaptació amb la vida professional dels alumnes.

Les sessions presencials es realitzaran els divendres tarda i dissabte matí per tal d’afavorir la compatibilització de l’estudi i el treball, i així garantir a l’alumne el correcte seguiment de les classes.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per accedir al Màster de Consultoria Empresarial s’ha d'enviar formalitzada la Sol·licitud d’Admissió, juntament amb un petit CV, la fotocòpia de la titulació i la fotocòpia del DNI, al següent correu electrònic: ecodina@auditors-censors.com.

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, té una entrevista personal amb els candidats, on s’analitza el seu potencial desenvolupament al programa.


 
Import total del Màster: 8.475€