Marc d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Amb l'obertura de la liquidació o davant l'evidència que aquest procés s'iniciarà en el curt termini, les obligacions dels administradors o liquidadors són concloure les operacions pendents, realitzar l'actiu, cancel·lar els deutes i repartir, si escau, el patrimoni resultant entre els socis o propietaris. D'acord amb la nostra legislació mercantil, els comptes anuals han de continuar mostrant la imatge fidel d'aquestes operacions en el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa. L'objecte de la Resolució de l’ICAC de 18 d'octubre de 2013, sobre el marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament és aclarir quins criteris es consideren adequats per formular els comptes anuals quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament, i normalitzar amb això el sistema d'informació comptable o marc d'informació financera aplicable en aquests casos.
Contingut del curs:
  • Regulació sobre la liquidació en el TRLSC i en l’LC
  • Escenaris de “liquidació” que es poden presentar a la pràctica, referits a la societat de capital
  • Objectiu i àmbit d’aplicació de la resolució
  • Criteris específics d’aplicació
  • Normes de registre i valoració
  • Normes d’elaboració dels comptes anuals
  • Normes de formulació dels comptes anuals consolidats
  • Nova aplicació del principi d’empresa en funcionament
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
40€
Altres col·lectius
80€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.