SESSIÓ EN DIRECTE: Auditoria d’àrees i riscos específics del Sector Local II: Immobilitzat i patrimoni encàrrecs de gestió i mitjans propis, subvencions, gestió d'ingressos públics


Ponents

Data
9 de desembre de 2020
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
L’objectiu del curs és acostar els auditors privats a l’auditoria de les entitats dependents de l’administració pública local, atenent les diferents tipologies d’entitats, la normativa pública i privada que els hi és d’aplicació i les finalitats de control financer en el marc del règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
El propòsit de la matèria a impartir és l’orientació de l’auditor en l’auditoria de comptes de les àrees:
 • d’immobilitzat i patrimoni,
 • d’encàrrecs de gestió i mitjans propis,
 • de subvencions i
 • de gestió d’ingressos públics,
que comporta la identificació dels riscos específics d’aquestes àrees i la determinació dels objectius i els procediments d’auditoria per obtenir evidència i mitigar els riscos identificats.
 
Temari de la sessió:  
 1. Tipologia d’entitats dependents
 2. Normativa pública i/o privada aplicable
 3. Normes d’auditoria: NIA-ES-SP i Normes tècniques de la IGAE
 4. Termes del document d’auditoria:
  • Responsabilitats de l’auditor
  • Responsabilitats de l’auditat
  • Control intern
 5. Identificació dels riscos específics
 6. Programa de treball:
  • Objectius i abast
  • Procediments d’auditoria: obtenció d’evidències
 7. Papers de treball

        
         
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa