L'IVA i les entitats sense ànim de lucre


Ponents

 • Jordi Casals

  Faura-Casas. Auditors-Consultors, SL

 • Joan Anton Abad

  Auditing, SL

Data
25 de maig de 2017
Homologació
4 hores d'Altres Matèries
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Davant les darreres modificacions normatives i la recent jurisprudència, tant a nivell de la Unió Europea com estatal, des del Grup sectorial d’entitats no lucratives i la Comissió fiscal del Col·legi, hem considerat d’interès celebrar una sessió d’actualització en relació amb l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit a les entitats sense finalitats lucratives.

Aquesta sessió pretén posar en comú i debatre sobre com afecten a aquest tipus d’entitats –atenent la seva naturalesa jurídica i les activitats que realitzen– tant les darreres modificacions en la Llei de l’impost com, en especial, els darrers posicionaments de la Direcció General de Tributs i dels Tribunals: la no subjecció de determinades operacions, els efectes de les subvencions tant sobre la base imposable com al dret a deducció de les quotes suportades...

 
PROGRAMA:
 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació: concepte d’empresari o professional 
 2. Definició del fet imposable: operacions no subjectes 
 3. Exempcions 
 4. Determinació de la base imposable: IVA i subvencions 
 5. Liquidació de l’impost
  1. Deducció de les quotes suportades
  2. Règim de deducció de les entitats “duals”
  3. La regla de la prorrata 
 6. El subministrament immediat d’informació (SII): especial consideració en les entitats sense ànim de lucre


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 
Tenim conveni on gaudireu d’un descompte del 15% sobre tarifa per hora.


PAGAMENT

Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
120€
Altres col·lectius
240€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa