SESSIÓ EN DIRECTE: La pràctica del registre de l'efecte impositiu en el procés de consolidació


Ponents

Data
9 i 16 de juliol de 2020
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 16:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Recentment em van consultar sobre la reducció del patrimoni d’un conegut grup consolidat. Quina en va ser la causa? Analitzant aquests estats va aparèixer un dels “sospitosos habituals” en aquests casos: l’efecte impositiu.
 
La comptabilització de la despesa per impost sobre beneficis, comunament coneguda en l’argot de la feina com registre de l’efecte impositiu, és una de les àrees més complexes i que dona lloc a més rectificacions en la preparació o revisió d’estats financers consolidats. És habitual que en l’auditoria d’aquest aspecte es produeixin significatius ajustos i correccions.
 
L’objectiu del curs és entendre la lògica subjacent en el mètode de registre de l’efecte impositiu, per així entendre com i quan hem de tenir-ho en compte. Per aconseguir-ho, ens centrarem en aquells exemples en què són més importants els seus efectes.
 

Programa
 
  • Breu referència al mètode comptabilització de l’impost sobre beneficis
  • Impacte del procés de consolidació en el càlcul:
    • de la despesa d’impost
    • dels actius per impostos diferits
    • dels passius per impostos diferits
  • Exemples dels casos més problemàtics
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa