La fiscalitat de les entitats no lucratives (ed. 2022)


Ponents

Data
23 de setembre de 2022
Homologació
2 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
Les entitats no lucratives ocupen un espai molt important en l’activitat econòmica de qualsevol país i desenvolupen un paper rellevant en la societat, cobrint, tot sovint, àrees d’actuació a les quals el sector privat i el sector públic els costa donar una resposta adient. Aquest caràcter social de la seva activitat suposa que tinguin una problemàtica i un tractament diferent en l'àmbit tributari del que es dóna a les entitats mercantils i requereix una aproximació pròpia amb un important coneixement sectorial.

Per tal que els auditors que auditen aquestes entitats puguin donar una resposta adequada a la seva realitat, la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col·legi us proposa aquesta sessió de 2 hores de durada en la qual es durà a terme una actualització tributària en el marc de les entitats no lucratives i s'analitzaran les darreres consultes de la Direcció General de Tributs en aquest àmbit.


Aquesta sessió forma part del Cicle formatiu sobre les entitats no lucratives que es durà a terme del 20 al 23 de setembre amb la següent distribució de sessions:
  • 20 setembre: Teresa Salas amb comptabilitat
  • 21 setembre: M. Eugènia Bailach amb auditoria
  • 22 setembre: Ferran Busquet amb governança, compliment, declaració responsable

Cadascuna de les sessions es independent però complementària amb les demés i en el seu desenvolupament prevaldrà el component pràctic i l’intercanvi d’experiències entre els professionals dels sector.

Si esteu interessats en assistir al cicle complert, podeu realitzar la inscripció de manera conjunta accedint al curs Cicle formatiu sobre les entitats no lucratives (Comptabilitat / Auditoria / Governança, compliment i declaració responsable / Fiscalitat).

  


Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa