La comptabilitat a les entitats no lucratives (ed. 2022)


Ponents

Data
20 de setembre de 2022
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 12:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
El propòsit d’aquesta sessió serà revisar els aspectes de gestió i control més rellevants a l’hora d’afrontar la comptabilitat de les transaccions, els actius, els passius i el patrimoni net de les entitats no lucratives (ENL).

Ens centrarem especialment en l’operativa més característica i habitual d’aquestes entitats: béns rebuts en règim de cessió gratuïta; limitacions a la disponibilitat dels actius; presentació i imputació a resultats de subvencions, donacions i llegats; usuaris i altres deutors, beneficiaris i altres creditors; obligació de dedicar el 70% dels ingressos nets a finalitats fundacionals; trets més característics dels comptes anuals; etc.

Comentarem la normativa aplicable a les ENL d’àmbit català fent referència -si escau- a les diferències més destacables respecte a la normativa aplicable a les entitats d’àmbit estatal, també a consultes recents de l’ICAC que siguin d’interès.

Així mateix recordarem la normativa no comptable que afecta a la gestió dels actius, passius, transaccions i comptes anuals d’aquestes entitats: Llibre 3r Codi Civil, blanqueig de capital, transparència, Protectorat i altres. 

Per tal que els auditors que auditen aquestes entitats puguin donar una resposta adequada a la seva realitat, la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col·legi us proposa aquesta sessió de 2 hores.

Aquesta sessió forma part del Cicle formatiu sobre les entitats no lucratives que es durà a terme del 20 al 23 de setembre amb la següent distribució de sessions:
  • 21 setembre: M. Eugènia Bailach amb auditoria
  • 22 setembre: Ferran Busquet amb governança, compliment, declaració responsable
  • 23 setembre: Joan-Anton Abad i Jordi Casals amb fiscalitat

Cadascuna de les sessions es independent però complementària amb les demés i en el seu desenvolupament prevaldrà el component pràctic i l’intercanvi d’experiències entre els professionals dels sector.

Si esteu interessats en assistir al cicle complert, podeu realitzar la inscripció de manera conjunta accedint al curs Cicle formatiu sobre les entitats no lucratives (Comptabilitat / Auditoria / Governança, compliment i declaració responsable / Fiscalitat).


Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa