La base fonamental de tota auditoria: una planificació ben feta. Visió pràctica

Data
19 de setembre de 2022
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
per determinar
PRESENTACIÓ:

Aquesta sessió està dirigida a auditors i ajudants d'auditoria, amb l'objectiu d'obtenir un coneixement més profund sobre el que cal saber en matèria de planificació del treball d'auditoria. El títol de la sessió està centrat a donar importància a la base de la nostra feina. Sens dubte que sense una planificació ben feta, no podem donar suport a les proves d'auditoria. Hem de saber què fem i perquè ho fem.

Ens centrarem en els aspectes actuals de la planificació, des d’una perspectiva eminentment pràctica, treballarem els procediments més habituals per a la identificació de riscos (centrant-nos en informació econòmica i no econòmica que podem obtenir de l'empresa), i desenvoluparem casos pràctics agrupant "risc–matriu de riscos–proves d'auditoria", aprofitant per remarcar les principals diferències que s'han incorporat a la revisió de la NIA-ES 315, revisió aplicable, en caràcter general, a les auditories del 2022.

PONENTS: Departament Tècnic CCJCC

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa