La base fonamental de tota auditoria: una planificació ben feta


Ponents

Data
20 d'octubre de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
Aquesta sessió està dirigida a auditors i ajudants d’auditoria, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més profund sobre el que cal saber en matèria de planificació del treball d’auditoria. El títol de la sessió està centrat en donar importància a la base de la nostra feina. Sens dubte que sense una planificació ben feta, no podem donar suport a les proves d’auditoria. Hem de saber què fem, i perquè ho fem.
 
Ens centrarem en els aspectes actuals de la planificació, sota una perspectiva eminentment pràctica, treballarem els procediments més habituals per a la identificació de riscos (centrant-nos en informació econòmica i no econòmica que podem obtenir de l’empresa), i desenvoluparem casos pràctics agrupant “risc–matriu de riscos–proves d’auditoria”.
 
I com no, donarem alguna pinzellada del que vindrà, en relació amb l’adaptació de la NIA-ES 315 Revisada, aplicable a partir de les auditories del 2022.
 Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa