JORNADA RECC: Presentació de l'eina actualitzada de ràtios XBRL

Data
16 de juny de 2021
Homologació
1 hora RECC
Horari
de 17:00 a 18:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
El Registro de Expertos Contables (REC]) posa a disposició de tots els seus membres una eina d'anàlisi de ràtios sectorials que permet comparar la situació de la seva empresa o dels seus clients, amb la mitjana del seu sector d'activitat a través de diferents ràtios (liquiditat, endeutament, solvència, gestió d'actius, entre d'altres). Aquesta eina és fruit de l'acord de col·laboració amb l'Associació XBRL Espanya -de la qual tant el Consejo General de Economistas de España com el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en formen part-, i permet, d'una forma molt visual i intuïtiva, l'anàlisi amb un històric de fins a cinc anys i amb les últimes dades disponibles en el Registre Mercantil.
 
Ara, dos anys després, es presenta aquesta eina de ràtios sectorials actualitzada en la qual s'han incorporat importants millores que podrem conèixer en aquesta Jornada organitzada pel Registre d’Experts Comptables de Catalunya-RECC]

 
Programa
  • Benvinguda a càrrec del Sr. Lluís Prims i Sr. Martí García, president i vicepresident del RECC], respectivament.
  • Presentació de l'eina actualitzada de ràtios XBRL, a càrrec del Sr. Jorge Capeáns, secretari tècnic d'EC-CGE i del Sr. Gonzalo Casado, del departament tècnic i de qualitat de l'ICJCE.


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
Sessió gratuïta
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa