IVA i les entitats no lucratives


Ponents

 • Joan-Anton Abad

  Auditing, SL

 • Jordi Casals

  Faura-Casas. Auditors-Consultors, SL

Data
4 d'abril de 2019
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:00 a 19:00 hores
Lloc
Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Travessera de Gràcia, 93-95 · 08006 Barcelona)
L’objectiu de la sessió, promoguda des del Grup sectorial d’entitats no lucratives i la Comissió fiscal del Col·legi, és posar en comú i debatre sobre les particularitats del tractament de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en les entitats sense finalitat lucrativa (ESFL), tenint en consideració tant les darreres modificacions normatives com els criteris de la jurisprudència i l’Administració tributària.

Durant la jornada es desenvoluparan aquells aspectes que afecten de forma especial a les ESFL, atenent la seva naturalesa jurídica i a les activitats que acostumen a realitzar. Entre d’altres:
 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació: concepte d’empresari o professional 
 2. Definició del fet imposable: operacions no subjectes 
 3. Exempcions 
 4. Determinació de la base imposable: IVA i subvencions 
 5. Liquidació de l’impost
  1. Deducció de les quotes suportades
  2. La regla de la prorrata
  3. Règim de deducció de les entitats “duals” 
 6. El Subministrament Immediat d’Informació (SII): especial consideració en les entitats sense finalitat lucrativa
  


ADREÇA
Travessera de Gràcia, 93 - 95, 08006 Barcelona


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa