Introducció a l'auditoria I (2022-2023)

Data
Del 30 de setembre al 15 d'octubre de 2022
Homologació
30 hores
Horari
Divendres de 15.00 a 21.00 hores i dissabtes de 09.00 a 15.00 hores
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA  - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

TEMES:
  1. Introducció a l’auditoria: legislació bàsica i normes tècniques d’accés a l’auditoria de comptes. Ètica i independència. Auditoria comptable: objectius i metodologia. Desenvolupament del treball d’auditoria de comptes.
  2. Auditoria de l’actiu corrent: efectiu i altres actius líquids.
  3. Auditoria de l’actiu no corrent: intangible, material i immobiliàries.
  4. Auditoria de l’actiu corrent: existències.
  5. Auditoria de l’actiu corrent: clients i deutors.
  6. Aspectes fiscals que afecten a l'auditoria de comptes.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
350 €
Preu sense segells
700 €