Introducció a la Llei d'auditoria de comptes (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
5 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Aquest és un curs que pretén realitzar una revisió detallada de tots aquells aspectes més importants de la nova Llei 22/2015 d’auditoria de comptes, de 20 de juliol, amb especial incidència en els següents temes:
  • Àmbit d’aplicació
  • Règims d’independència i incompatibilitats
  • Informes d’auditoria
  • Temes relacionats amb la contractació i nomenament
  • Organització del treball
  • Infraccions i sancions

Amb aquesta llei es pretén:
  • Reforçar la funció d’interès públic de l’auditoria d’estats financers i altra documentació
  • Harmonitzar els requisits que s’exigeixen per a l’exercici de l’auditoria amb els països de la UE
  • Establir un sistema de supervisió pública de l’activitat auditora amb principis comuns
 
També es regulen els aspectes generals del règim d’accés a l’exercici de l’activitat d’auditoria, els requisits que cal seguir en el seu exercici que van des de l’objectivitat i independència fins a l’emissió de l’informe passant per les normes d’organització dels auditors i de realització de treballs, així com el règim de control i sancionador, dedicant una part a l’auditoria de comptes de caràcter general i una altra als auditors de comptes de les entitats d’interès públic.
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
60€
Altres col·lectius
120€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.