Instruments financers per a PIME


Ponents

 • JORGE HINOJOSA

  Senior Manager responsable del departament de Corporate Treasury d’EY

  Currículum Descarrega PDF (128KB)
Data
3 d'abril de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El present curs està dirigit a tractar algunes de les operacions amb instruments financers més comuns en la pràctica de petites i mitjanes empreses (PIME), sota Pla general de comptabilitat (PGC) i sota Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NOFCAC).

L'objectiu del curs és que els assistents:
 • Coneguin els aspectes bàsics comptables i de gestió de les cobertures de tipus d'interès i tipus de canvi més comuns en la pràctica de PIME, a través d’exemples pràctics en Excel. 
 • Coneguin l'anàlisi que requereix la normativa comptable per decidir el tractament comptable aplicable a les reestructuracions de deute. En concret, s'analitzaran, de forma pràctica i amb exemples reals: el test del 10% per determinar si el nou deute és el mateix o diferent que el deute antic, l'anàlisi qualitativa, així com el tractament comptable a aplicar en funció del resultat de les anàlisis anteriors. 
 • Coneguin, mitjançant exemples pràctics habituals a PIME, el tractament comptable de les opcions de venda i compra sobre les participacions de socis externs minoritaris, tant en els estats financers individuals sota PGC (incloent les resolucions de l'ICAC aplicables) com als estats financers consolidats sota NOFCAC.
El contingut teòric es complementarà amb exemples pràctics en Excel, enfocat a ajudar els assistents a consolidar els coneixements teòrics rebuts.


Programa
 1. Cobertures comptables bàsiques (16.00 a 18.00).
  Pausa (18.00 a 18.15).
 2. Reestructuracions de deutes (18.15 a 19.15).
 3. Opcions de compravenda de minoritaris (19.15 a 20.00).
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa