Informes d'auditoria: visió de 360 graus (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
La feina de l'auditor es materialitza en l'emissió dels informes d'auditoria, l'estructura i continguts dels quals es troben regulats en les NIA-ES de la sèrie 700. Ara ja fa 3 anys que moltes de les NIA-ES d’aquesta sèrie es van veure revisades, bàsicament per la incorporació dels AMRA o QCA. Addicionalment, altres canvis en la regulació, com l’obligació per a determinades entitats i grups de preparar l’EINF o les modificacions en la ubicació tant del període mitjà de pagament a proveïdors com de la proposta de distribució de resultats en determinades circumstàncies, han suposat canvis importants en la secció d’"Altra informació" de l'informe.
L’objectiu d’aquest curs és fer un repàs, des d’una vesant pràctica, de la sèrie 700 de la NIA-ES. Com no pot ser d’altra manera, els aspectes relacionats amb els canvis esmentats tindran un pes important, però no voldríem perdre l’oportunitat de donar un pas enrere i revisar i posar en comú com tractar les casuístiques que habitualment impacten en els informes d’auditoria.
 
 
Contingut del curs:  
 1. AMRA/QCA:
  1. De la NIA-ES 315 a la NIA-ES 701, passant per la NIA-ES 330 i la NIA-ES 260R. Hi ha un top ten d’AMRA/QCA?
  2. Els AMRA/QCA en l’informe d’auditoria
  3. La secció d’AMRA/QCA i la seva relació amb la resta de seccions de l’informe d’auditoria
 2. Les 100 i una casuística de la secció d’Altra informació
 3. Excepcions i opinions modificades:
  1. El camí que va dels errors o limitacions detectats en les excepcions en els informes d’auditoria
  2. Errors o limitacions: en alguns casos, una línia amb marges poc definits
  3. Excepcions d’exercicis anteriors en l’informe d’auditoria de l’exercici actual
  4. Aspectes a considerar en la redacció de les excepcions
 4. La gestió continuada i com considerar-la en l’informe d’auditoria
 5. Queda espai per als paràgrafs d’èmfasi i d’altres qüestions en els informes d’auditoria?
 6. La data de l’informe d’auditoria i el treball de fets posteriors
 7. Requeriments de control de qualitat i informe d’auditoria
 
 
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
100€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.