Importància relativa (20-21)

Data
del 16 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
La importància relativa junt amb el risc d’auditoria són dos conceptes clau en la realització de qualsevol treball d’auditoria, en el qual l’auditor ha d’obtenir una seguretat raonable que els estats financers en el seu conjunt estan lliures d’incorreccions materials, degudes a frau o error, per poder expressar una opinió sobre si els estats financers estan preparats, en tots els aspectes materials, de conformitat amb el marc d’informació financera aplicable.

Índex de contingut:
 1. Explicació dels diferents conceptes que hi intervenen:
  1. Importància relativa per als estats financers en el seu conjunt
  2. Importància relativa per a determinats saldos, tipus de transaccions o informació a revelar
  3. Importància relativa per a l’execució de la feina
  4. Incorreccions clarament insignificants
 2. Mètode de càlcul i coherència entre els diferents conceptes
 3. En quin moment s’ha de calcular i quan ha de ser objecte de revisió
 4. Requisits a considerar en la documentació
 5. Aspectes a considerar en l’avaluació de les incorreccions detectades durant l’auditoria
 6. Exemples  
 
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
40€
Altres col·lectius
80€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.