Impacte de la Reforma Comptable a la revisió de la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2016


Ponents

Data
28 de març de 2017
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu de CCJCC

Aquesta sessió té com a principal objectiu l’anàlisi de les novetats produïdes durant 2016 i fins a març de 2017 que afecten al contingut de la memòria dels comptes anuals, fent un repàs pràctic dels principals canvis a tenir en consideració quant a la seva revisió, donat l’actual escenari de canvi regulador continuat.
Com a part del nostre treball d'auditoria hem de revisar que la memòria conté, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, tota la informació necessària i suficient per a una interpretació i comprensió adequada dels comptes anuals per part de tercers, avaluant l'efecte que qualsevol falta d'informació rellevant pugui tenir en la nostra opinió.
 

PUNTS A TRACTAR


1. INTRODUCCIÓ a la sessió

2. ASPECTES RELLEVANTS a tenir en consideració en la revisió de la memòria:
 •     Recomanacions de la CNMV 2015
 •     Responsabilitat dels administradors
 •     Responsabilitat de l'auditor
3. NOVETATS:

    A.  Normativa 2016 i fins a març 2017. Reial decret 602/2016 de 2 de desembre pel qual es modifica el PGC, PGC Pimes, NOFCAC i Normes d'adaptació entitats no lucratives. Modificacions que afecten a la memòria dels comptes anuals des d'un punt de vista pràctic:

         a. Repàs de les principals modificacions introduïdes per la reforma comptable
 • Nova informació a incloure en el model de memòria normal
 • Simplificació per a les pimes (model abreujat, PGC Pimes)
 • Modificacions en el tractament comptable dels intangibles. Fons de Comerç
 • Modificacions en les NOFCAC
         b. Efectes en la informació comparativa

         c. Exemples pràctics

   B.   Consulta 1 ICAC 28 Febrer 2017 - Tractament comptable de les modificacions del règim fiscal de desembre de 2016 i el seu impacte en la memòria dels comptes anuals       

4. ACLARIMENTS:
 •        Límits legislació comptable i auditoria. PGC, PGC Pimes i PGC entitats no lucratives
 •        Quines empreses poden presentar comptes anuals abreujats
 •        Amortització retroactiva dels fons de comerç
 •        Llei de morositat
5. ANNEXOS: 
 •        Taules comparatives de la normativa comptable publicades per Wolters Kluwer
 •        Actualització del qüestionari de control dels comptes anuals     
  


COM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4

Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 
Tenim conveni on gaudireu d’un descompte del 15% sobre tarifa per hora.


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
200€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa