Identificació de riscos d'auditoria


Ponents

Data
3 d'octubre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
El seminari està dirigit a auditors i ajudants d’auditoria, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més profund sobre el què cal saber en matèria de planificació del treball d’auditoria, la identificació de riscos (fent un especial èmfasi amb els derivats de fraus) i l’efecte que implica en el nostre treball i en les nostres evidències documentals. D’aquesta manera podrem analitzar el fil conductor d’un manat, des de l’obtenció de coneixements inicials fins a l’establiment de les proves d’auditoria que hauran d’anar incorporades en els nostres programes de treball. Es tracta d’un procés d’anàlisi imprescindible que ens ajudarà a identificar els riscos de l’empresa, i les respostes que com auditors hem de saber donar.
 
A més, tot això ens ha d’ajudar, no només a complir amb la legalitat vigent (NIA-ES), sinó a optimitzar el treball que dediquem a la nostra feina, doncs en ocasions les sinèrgies i el fet de dur a terme proves d’auditoria recurrents, poden generar redundàncies en la nostra feina, essent una bona oportunitat per veure què estem fent i què cal millorar, de cara a l’optimització dels manats.


PUNTS A DESENVOLUPAR:
 
  • Aspectes fonamentals de la Planificació, sota una perspectiva eminentment pràctica.
  • Procediments més habituals per a la identificació de riscos.
  • Desenvolupament de casos pràctics agrupant “risc – matriu de riscos – proves d’auditoria”.

 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa