Girona. Taller pràctic sobre dret al dividend dels socis i retribució dels administradors


Ponents

Data
31 de maig de 2019
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu de l'ICAG
El dividend dels socis i la retribució dels administradors són sempre qüestions problemàtiques. Però en els darrers mesos han generat una gran controvèrsia perquè s’han produït importants canvis legals i judicials en ambdues matèries. Aquests canvis han obert molts dubtes a tots els professionals que assessoren a empreses, doncs tenen implicacions mercantils, fiscals, laborals i fins i tot penals. Són canvis que poden generar tensions en el si de les empreses o reactivar i donar nova perspectiva als conflictes latents entre socis majoritaris i minoritaris.
 
Aquesta sessió pretén explicar des d’una perspectiva pràctica aquestes novetats legislatives i judicials, i donar als professionals eines per afrontar aquesta temàtica. La sessió segueix el format de taller basada amb casos pràctics reals, amb el suport d’un dossier de documentació.
 
Principals temes objecte de la sessió:
 
Dret al dividend de socis
 • Nova regulació del dret al dividend dels socis (nou art. 348 bis LSC)
 • Criteris de càlcul del dividend mínim
 • Dret de separació de socis per falta de dividend mínim
 • Especialitats del dividend en el grup de societats
 • Valoració d’expert independent vs. pèrit judicial
 • Comparativa del procediment davant el Registre Mercantil i davant els jutjats mercantils
 • Dret al dividend i crisi de l’empresa (concurs i procediment preconcursals)
 • Supressió del dret al dividend mínim en estatuts o en pactes entre socis
 • Compatibilitat del dret al dividend i dels pactes amb creditors (negative covenants)
Retribució d’administradors
 • Conceptes retributius i la seva compatibilitat
 • Diferència entre administradors executius i no executius i la seva retribució
 • Nova jurisprudència sobre retribució d’administradors executius (conseller delegat i similars)
 • Modificació d’estatuts per adaptar-se als canvis judicials
 • Règim laboral i mercantil dels executius
 • Requisits del contracte amb els administradors executius
 • Impugnació de retribucions excessives per desproporcionades
 • Retribució d’administradors i pactes entre socis
 
 
 
 

COM ARRIBAR:
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona
Pl. Jaume Vicens Vives, 4 (17001)


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa