Girona. Entitats sense finalitats lucratives: incentius fiscals i aspectes comptables i d'auditoria més rellevants


Ponents

  • Teresa Salas

    Activa Auditoria i Consultoria, SLP

  • Joan-Anton Abad

    Auditing, SL

Data
13 de desembre de 2018
Homologació
5 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 9:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu de l'ICAG
La problemàtica que afecta a les Entitats no lucratives és molt diferent a la que afecta a les entitats mercantils tradicionals. Aquest sector, cada vegada més important, dintre del nostre entorn presenta unes particularitats molt rellevants en la seva gestió econòmica. Aquestes peculiaritats afecten a l’àmbit normatiu, fiscal, comptable i a efectes de control, també al que fa referència a l’auditoria de la seva gestió.
 
En aquesta sessió es desenvoluparà en una primera part els incentius fiscals que poden tenir algunes d’aquestes entitats, analitzant la Llei 49/2002 de règim fiscal de les ESFL i d’incentius fiscals al mecenatge. Es detallen quines entitats es poden acollir a aquest règim, quins són els beneficis fiscals i com tributen les rendes no exemptes. També s’estudia el règim fiscal del mecenatge i altres formes de mecenatge com són els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general.
 
En la segona part, es parlarà dels aspectes comptables a tenir en compte en aquest tipus d’entitats, del Pla general comptable català per a les ESFL i el PGC estatal adaptat analitzant les Normes de registre i valoració específiques d’aquest tipus d’entitats com són les donacions, subvencions, comptes de patrimoni net i d’immobilitzat. En la part d’auditoria es detallaran els AMRA més habituals en aquest tipus d’entitats i els aspectes a tenir en compte al planificar els seus treballs.


COM ARRIBAR
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona
Pl. Jaume Vicens Vives, 4 (17001) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa