Girona. Criteris pràctics en l’àmbit de l’impost sobre societats


Ponents

 • JOSEP MARIA NOGUERA

  Soci i Director de la firma JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.P.

  Currículum Descarrega PDF (104KB)
Data
28 de febrer de 2020
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu de l'ICAG
La sessió es planteja en un sentit eminentment pràctic, que pretén fer un repàs dels principals àmbits en l’impost sobre societats d’acord a la normativa actual i doctrina administrativa, tenint present aspectes, entre d’altres, com puguin ser:
           
 • Imputació temporal d’ingressos i despeses
 • Operacions de transmissió a termini
 • Criteris comptables i fiscals en les amortitzacions
 • Dividends i transmissió de participacions societàries
 • Aspectes comptables i fiscals en el tractament dels actius financers i participacions en altres companyies
 • Qüestions específiques de règims fiscals especials (règim fiscal d’arrendaments d’immobles), aspectes en operacions mercantils en la vessant de la neutralitat fiscal en determinades reestructuracions empresarials
 • Entitats parcialment exemptes
 • Criteris en l’existència d’activitat econòmica: impost sobre societats vs. impost sobre el patrimoni
 • Exemples en incentius fiscals en les empreses de reduïda dimensió
 • Exemples pràctics de la naturalesa tributària de la retribució dels administradors per les funcions pròpies del càrrec d’administrador. Dualitat retributiva
 • Repàs dels principals ajustos fiscals en la conciliació del resultat comptable i la base imposable
 
Es pretén, per tant, desenvolupar una sessió amb exemples pràctics, en la vessant de l’impost sobre societats, tenint present els aspectes comptables, la visió en la vessant auditora i els necessaris criteris tributaris de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats i altra normativa de referència.
 
 
 

COM ARRIBAR:
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
Pl. Jaume Vicens Vives, 4 (17001)


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa