Girona. Aspectes legals i mercantils de la consultoria empresarial


Ponents

Data
27 de setembre de 2019
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu de l'ICAG
La sessió tractarà les principals qüestions legals que planteja la gestió de les empreses en forma de societat mercantil (SA i SL). La metodologia es basa en l’anàlisi dels principals problemes legals i la cerca de les solucions més eficaces a aquests, sobre la base de casos pràctics reals i amb un plantejament dinàmic que fomenta la participació activa dels assistents.
 
Punts a tractar:
  • El bon govern de les empreses.
  • Estructura, funcionament i retribució dels òrgans d’administració de l’empresa.
  • Els deures i responsabilitats dels administradors de les empreses.
  • L’estructura accionarial i la posició legal dels socis majoritaris i minoritaris.
  • Els conflictes societaris i els mecanismes per resoldre’ls.
  • La prevenció de conflictes a través dels pactes entre socis.
  • El bon govern de les empreses en crisi i el paper dels creditors.
  • Les especificitats dels grups d’empreses
 

COM ARRIBAR:
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona
Pl. Jaume Vicens Vives, 4 (17001)


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa