Fusions, escissions i absorcions (fiscal i auditoria)


Ponents

Data
22 i 24 de novembre de 2021
Homologació
3 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 16:00 a 19:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
 • 22.11.2021: Part d'auditoría. Gemma Soligó
 • 24.11.2021: Part fiscal. Noemí Andrés
ÀMBIT D'AUDITORIA (G. Soligó): 

L'objectiu de la sessió és aprofundir en els procediments d'auditoria a aplicar en la revisió de les operacions de reestructuració societària (combinacions de negoci, fusions i escissions) que estan cobrant força arrel de la situació actual de molts grups de societats, amb especial incidència en la consideració dels aspectes previstos a les Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES). Es combinarà la formació teòrica amb exemples pràctics que reforçaran els coneixements i aplicació pràctica dels mateixos. 
 1. Introducció: formes de reestructuració societària i descripció dels objectius de l'àrea. 
 2. Combinacions de negoci. L'aplicació del mètode d'adquisició. 
 3. Operacions de reestructuració en societats del grup. 
 4. NIA-ES a considerar en l'auditoria de les operacions de reestructuració societària.

RÈGIM FISCAL DE LES OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ (N. Andrés):
 1. Principis fonamentals del règim especial i operacions incloses.
 2. Motius econòmics vàlids.
 3. Règim fiscal dels subjectes intervinents.
 4. Valoració fiscal dels béns adquirits i transmesos.
 5. Compensació de bases imposables negatives. Limitacions.
 6. Importància de l'anàlisi de la tributació indirecta associada a les operacions de reestructuració.
 7. Aspectes pràctics i obligacions formals a tenir en compte.

Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).
 


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa