Formació complementària de NIA-ES per a l'accés al ROAC (2020-2021)

Data
de l'1 al 28 de febrer de 2021
Homologació
6 crèdits ECTS
Horari
Curs obert
La Resolució de 22 de juliol de 2014 de l'ICAC regula els programes de formació teòrica addicional que s'han de dur a terme per dispensar de la part teòrica a aquells alumnes que ja tenen la formació teòrica realitzada abans d'aquesta data, a través de qualsevol postgrau o màster. 

Per poder presentar-se a l'oposició es necessita tenir realitzada aquesta formació complementària de Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES). 

El Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, que realitzem conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU, ens permet impartir aquesta formació com a assignatura individual i específica de 6 crèdits ECTS. Aquesta formació compleix amb tots els requisits exigits en la mencionada Resolució per poder completar i, per tant, demostrar i dispensar la matèria de formació teòrica addcional NIA-ES en les proves d'accés al ROAC.

Documentació que s'ha d'adjuntar:
  • Butlleta d'inscripció complimentada i signada per l'alumne
  • DNI i fotocòpia compulsada de la titulació (en cas d'haver lliurat aquesta documentació en la formació realitzada al Col·legi no cal tornar-la a entregar)
  • Justificant del pagament al compte: IBAN ES14  2100  6522  9122  0075  1668, a nom del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, indicant el nom de l'alumne inscrit.
Import del curs
535€