Forensic in the Audit: millors pràctiques envers els procediments obligatoris i recomanats per la normativa per tal de considerar el risc de frau en l'auditoria de comptes anuals


Ponents

Data
1 i 2 de març de 2022
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi / Plataforma zoom
PRESENTACIÓ: 

L’auditor és responsable de l’obtenció d’una seguretat raonable que els estats financers considerats en el seu conjunt es troben lliures d’incorreccions materials degudes a frau o error. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material deguda a error, donat que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies o l’elusió del control intern.
 
L’objectiu del curs és proporcionar algunes pautes per l’adequada consideració del risc de frau en el procés d’auditoria des de la planificació, passant per l’execució de les proves i fins la fase de conclusions, de tal forma que aquest risc quedi correctament integrat en l’evidència d’auditoria.


PROGRAMA

SESSIÓ 1:
 1. Què és el frau i quin és el seu impacte? 
 2. Factors que faciliten el frau en les organitzacions
 3. El perfil del defraudador
 4. Referències normatives a la consideració del risc de frau en el treball de l'auditor
 5. Dubtes i preguntes
 
SESSIÓ 2
 1. Natura, abast i procediments a realitzar entre el equip d'auditoria i experts en frau: 
  • fraud risk asessment
  • entrevistes
  • altres procediments específics: Journal Entries Analysis
 2. Tipologies de frau més rellevants per a l’auditor
 3. Dubtes i preguntes
 
Recordeu que s’ha d’indicar a la inscripció si voldreu assistir-hi presencial o virtualment (l’aforament presencial és limitat).

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa