Fiscalitat de l’empresa familiar: aspectes controvertits d'actualitat en IP i ISD (Catalunya)


Ponents

Data
2 de febrer de 2023
Homologació
3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 18:30 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

En aquesta sessió s'analitzarà el règim fiscal aplicable a Catalunya ajustable a la titularitat de participació de societats mercantils que desenvolupen activitats econòmiques en el marc de l'empresa familiar amb incidència en l'impost sobre patrimoni i l'impost sobre successions i donacions, així com les seves connexions amb l'import sobre societats i impost sobre la renda de les persones físiques.

Es farà una especial menció i repàs dels requisits exigits per les normes d'aplicació que resulten en l'actualitat més controvertits davant una eventual comprovació de l'Administració tributària com ara: funcions de direcció efectiva, activitat d'arrendament d'immobles, cartera de control, accés i abast del benefici fiscal, patrimonialitat sobrevinguda, cessió de capitals a tercers, cessament funcions de direcció, regla de manteniment, etc. Així mateix, farem referència a les relacions de l'impost de solidaritat de les grans fortunes amb el règim de l'empresa familiar.
 
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT

Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
75€
Altres col·lectius
110€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa