FAQ Consolidació d'entitats públiques locals. Podem ajudar-te en els dubtes que han sorgit en el moment d'aplicar els procediments de consolidació?


Ponents

Data
31 de maig i 1 de juny de 2023
Horari
Dimecres, 31 de maig: d'11:30 a 14:00 hores / Dijous 1 de juny: de 15:30 a 18:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ:

Les sessions tenen com a finalitat principal repassar els aspectes més controvertits i els principals dubtes que han sorgit en el moment d'aplicació pràctica de les normes de consolidació del sector públic local. Partint de les experiències dels ponents i de les aportacions dels participants, es preveu donar una orientació eminentment pràctica de com acabar d'abordar el repte de la primera consolidació.

PROGRAMA ORIENTATIU
  1. Perímetre de consolidació. Entitats excloses o excloïbles.
  2. Quina informació he de preveure que em caldrà? Tenir aquesta informació a temps ens ajudarà a complir amb els terminis.
  3. Les dates claus. Finalment, quan he de presentar els comptes consolidats? Quan he disposar de la informació?
  4. Diferències de primera consolidació. Té sentit econòmic?
  5. Valoració dels socis externs i els possibles efectes de les operacions internes en la seva valoració.
  6. Homogeneïtzació de la informació. Diferències de valoració més significatives dels diferents plans comptables i els seus efectes en els procediments de consolidació.
  7. Eliminació d'operacions i saldos interns. Principals operacions que ens podem trobar i el seu tractament.
  8. Punts de control sobre els estats financers consolidats. Com analitzar la coherència conjunta del resultat obtingut.
  9. Els comptes anuals consolidats. Informació quantitativa i qualitativa que no podem obviar.
 
 
Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
125€
Altres col·lectius
185€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa