Estimacions comptables. Una visió pràctica


Ponents

Data
12 de juny de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Les estimacions comptables incorporen un elevat grau de subjectivitat i incertesa, fet que les fa mereixedores de ser considerades com a àrees de risc per als auditors.
 
La sessió està dirigida a auditors i ajudants d’auditoria, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més profund sobre el que cal saber en matèria d’estimacions comptables, començant per la seva definició, enteniment del que representen, la seva vessant pràctica, el tractament dels seus canvis... En definitiva, poder tenir la base suficient per a poder analitzar l’efecte que implica tot això en el nostre treball d’auditoria, començant per la fase de planificació, seguint per les respostes que hem de donar als riscos detectats i fins a la seva possible inclusió en l’informe d’auditoria, com a excepcions o com a qüestions clau.PUNTS A DESENVOLUPAR:
 
  • Aspectes fonamentals teòrics i normativa aplicable (NIC 8, PGC...) amb la seva aplicació pràctica
  • Diferenciació entre canvis en estimacions i canvis de criteris comptables i errors
  • La seva valoració i els efectes sobre la documentació comptable
  • Procediments d’auditoria relacionats amb les estimacions comptables (Aspectes pràctics de la NIA-ES 540)
  • El seu efecte sobre l’informe d’auditoria (excepcions, paràgrafs d’èmfasi, qüestions clau / aspectes més rellevants de l’auditoria). Casos pràctics

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres Col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa