Estat de fluxos d'efectiu: de la teoria a la pràctica


Ponents

Data
6 i 13 de maig de 2020
Homologació
6 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
1r dia de 17:00 a 19:00, 2n dia de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Força anys després de la seva introducció com a element dels estats financers a partir del nou Pla general comptable de l’RD 1514/2017, l’elaboració i revisió de l’estat de fluxos d’efectiu continua presentant dificultats a empreses i auditors. Malgrat el seu desenvolupament teòric relativament simple, la seva aplicació a la pràctica presenta un alt grau de complexitat. En aquest curs abordarem l’estat de fluxos d’efectiu en una doble vessant teòrica i pràctica, amb un especial èmfasi en els aspectes pràctics, incloent la revisió d’exemples reals de comptes anuals d’empreses espanyoles rellevants per il·lustrar algunes de les casuístiques menys habituals i que més dubtes generen, així com l’elaboració per part dels alumnes i posterior revisió conjunta d’un cas pràctic complet que cobreixi els continguts prèviament treballats per tal que sigui una sessió eminentment pràctica i de posada en comú.
 

CONTINGUTS:
 
 1. L’estat de fluxos d’efectiu a la normativa comptable actual
  1. EFE al PGC i al PGC Pimes
  2. Obligatorietat
 2. Teoria per a l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu
  1. Definicions i continguts de l’EFE
  2. El mètode directe
  3. El mètode indirecte
  4. Fluxos de les activitats d’explotació
  5. Fluxos de les activitats d’inversió
  6. Fluxos de les activitats de finançament
 3. Casos pràctics: exemples del “món real”
 4. Cas pràctic complet
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
225€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa