El control financer en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Auditoria


Ponents

 • Enric Fernández i Ferrer

  Interventor delegat de la Intervenció Adjunta per al Control d'entitats del Sector Públic

  Currículum Descarrega PDF (204KB)
Data
16 i 18 de desembre de 2019
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
 • Introducció: el control financer en el sector públic. Referències normatives a considerar:
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària
  • Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública
  • Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
 • El control financer del sector públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya
  • La normativa actual i possibles reformes
  • Exemples reals de controls financers d’entitats pertanyents al sector públic de l’administració de la Generalitat
  • L’auditoria del Registre comptable de factures regulada en l’article 12.3 de la Llei 25/2013 
 • Les Normes i Notes tècniques d’auditoria (IGAE)
  • Les 34 NIA-ES-SP aprovades recentment mitjançant Resolució de 25 d’octubre de 2019 i les seves particularitats en el sector públic
 • Casos pràctics

COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
 
Col·legiats i col·laboradors
175€
Altres col·lectius
263€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.