Dret civil i mercantil (2022-2023)

Data
Del 13 al 22 de març de 2023
Homologació
20 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PROGRAMA:

Dret civil (10 hores)
  • Capacitat jurídica
  • El contracte
  • La responsabilitat civil

Dret mercantil (10 hores)
  • La legislació mercantil
  • L'empresa
  • L'empresari
  • El Registre mercantil

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Col·laboradors firmes Col·legi
140€
Altres
180€