Dos anys de vigència de la NIA-ES 701 (aspectes més rellevants de l'auditoria): els AMRA més freqüents, com redactar-los i com suportar-los documentalment


Ponents

Data
25 de noviembre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 15:30 a 19:30 hores
Lloc
Seu del CCJCC
Aquests dos anys d’aplicació de la NIA-ES 701 han suposat un canvi important en la redacció dels informes d’auditoria incorporant la secció “Qüestions clau de l’auditoria” o “Aspectes més rellevants de l’auditoria”, segons es tracti d’una EIP o d’una no EIP, on la determinació de quins són els aspectes més rellevants i els seus redactats han suposat un esforç i dificultat per part de l’auditor que, juntament amb la pedagogia necessària duta a terme de cara a la societat auditada, ha requerit una dedicació especial i un temps addicional en la realització de l’auditoria.
Aquest curs pretén analitzar el contingut dels AMRA més freqüents en els informes d’auditoria d’aquests dos anys, alternatives del seu redactat en un mateix aspecte considerat com el més rellevant, el procés per la seva consideració com a tal i, sobretot, el seu suport documental, essent aquests temes el resum més significatiu de les NIA-ES 315, 330 i sobretot de la 701. Alhora, el curs pretén remarcar la importància de la NIA-ES 720 (Revisada) que, juntament amb l’article 5.1.f) de la LAC, ha introduït un altre canvi de gran importància en relació als procediments d’auditoria aplicables a l’informe de gestió, així com al seu tractament a l’informe d’auditoria.
Per tant, el curs es desenvoluparà seguint el següent guió:
 1. Esquema de la relació dels requisits bàsics de les NIA-ES 315 i 330 per obtenir els aspectes més rellevants i ser la base per determinar els de major significativitat més rellevants.
 2. Comparació de diferents redactats d’AMRA en informes emesos en aquesta dos anys per a la seva anàlisi i comprensió.
 3. Exemples de redactats de la secció d’AMRA quan existeixen les següents situacions:
  1. Incertesa d'empresa en funcionament
  2. Excepcions però no hi ha AMRA
  3. Sense excepcions però amb AMRA
  4. Sense excepcions i sense AMRA
  5. Excepció única per comparabilitat sense AMRA
  6. Concloure o no concloure en la redacció d'un AMRA
 4. Impacte en l'informe d'auditoria de la de les excepcions que també afecten a l'informe de gestió
 5. Models de redactat de la sessió "altra informació: informe de gestió" en comptes abreujats

El curs serà totalment pràctic i es resoldran supòsits durant la sessió, la proposta de solució dels qual s’entregarà en finalitzar la classe.
 


COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa