Darreres novetats relatives a l'impacte de la COVID-19 en la norma internacional d'arrendaments (NIIF 16) i diferències amb el Pla general comptable (PGC)


Ponents

Data
12 de gener de 2022
Homologació
2 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
OBJECTIU: 

L'objectiu de la sessió és conèixer quins aspectes hem de plantejar-nos a les auditories de l'exercici 2021 en relació amb les modificacions dels contractes per arrendament.

En especial, s'explicarà, incorporant exemples pràctics, la regla general de comptabilització de les modificacions contractuals sota la NIIF 16 així com la "simplificació" introduïda per l’IASB de maig de 2020 (i la seva posterior extensió per part d'aquest organisme el març de 2021) per facilitar als arrendataris la comptabilització de les millores del lloguer relacionades amb la COVID-19.

També es comentaran els impactes a considerar en normativa espanyola (Pla general de comptabilitat) fruït d'aquestes modificacions en els contractes d'arrendaments. 

PROGRAMA: 
 1. Introducció i principals missatges
 2. Novetats en la norma d'arrendaments NIIF 16 com a conseqüència de la COVID-19:
  • Abast de la norma
  • Comptabilització general dels contractes sota NIIF 16
  • Registre comptable de les modificacions (regla general)
  • Regla particular de registre de modificacions per COVID-19
  • Extensió de les regles particulars a partir de l'abril del 2021
  • Altres modificacions que afecten als arrendaments al 2021 (modificació dels tipus d’interès de referència)
 3. Tractament de les modificacions d'arrendaments per la COVID-19 sota PGC
 4. Conclusions i altres aspectes a comentar
 
Sessió en castellà
 

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
75€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa