Curs sobre protecció de dades

Data
del 12 de novembre de 2018 al 30 de setembre de 2019
Homologació
6 hores d'Altres Matèries
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és identificar el tipus de fitxer de dades personals, conèixer els drets de què disposen els subjectes respecte a la protecció de les seves dades personals, esclarir els conceptes relatius al tractament automatitzat de dades, adoptar les mesures de seguretat que garanteixen la protecció de dades de caràcter personal i establir els registres de seguretat dins l’empresa.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  1. Consideracions generals
  2. Conceptes bàsics
  3. Principis legals
  4. Drets dels interessats
  5. Especificacions pròpies dels fitxers
  6. Moviment internacional de dades
  7. Mesures de seguretat
  8. Tractament automatitzat de dades
  9. Tractament no automatitzat de dades


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats
70€
Col·laboradors
35€
Altres col·lectius
140€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.