Curs sobre estalvi i inversió (19-20)

Data
del 4 de novembre de 2019 al 30 de setembre de 2020
Homologació
20 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és conèixer, estudiar i analitzar diferents variables financeres que intervenen en les operacions econòmiques d’una empresa; facilitar la presa de decisions que afavoreixin la situació econòmica i financera de l’empresa; avaluar com la regulació de mercats i la implementació de polítiques econòmiques afecten al desenvolupament de l’activitat empresarial, i analitzar el comportament de variables financeres.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  1. Economia i mercats financers
  2. Renda fixa I
  3. Renda fixa II
  4. Renda variable I
  5. Renda variable II
  6. Fons d’inversió: visió general
  7. Fons d’inversió: anàlisi i comercialització
  8. Operacions de futur


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Col·laboradors no ROAC
115€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.