Curs sobre com realitzar l'anàlisi financera de l'empresa (19-20)

Data
del 4 de novembre de 2019 al 30 de setembre de 2020
Homologació
8 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Curs gratuït per a col·legiats, col·laboradors i associats del 20/03/2020 al 09/05/2020

PRESENTACIÓ

L’objectiu del curs és distingir els diferents tipus i mètodes d’anàlisi que es poden efectuar en els estats comptables d’una empresa a fi de conèixer la seva situació real actual; determinar la liquiditat, solvència i autonomia financera de l’empresa a curt i llarg termini; confeccionar adequadament un compte de resultats i un balanç a fi d’avaluar la situació de l’empresa; identificar i quantificar les necessitats financeres de l’empresa; diagnosticar els problemes financers de l’empresa i les accions que cal dur a terme per a la seva resolució, i contrastar la incidència de les accions realitzades en el resultat de l’empresa.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
Anàlisi i interpretació de l’estat economicofinancer de l’empresa
  • Anàlisi econòmica. El compte de resultats
  • Anàlisi patrimonial. Balanç de situació
  • Diagnòstic de la problemàtica de l’empresa
  • Identificació d’accions dirigides a la resolució de la problemàtica existent
Gestió i previsions de tresoreria 
  • Confeccionar una previsió del compte de resultats
  • Confeccionar una previsió del balanç de situació
  • Avaluació de la companyia en el futur
  • Conèixer les necessitats financeres de l’empresa
  • Comprovar el resultat de les accions realitzades


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

Curs gratuït per a col·legiats, col·laboradors i associats del 20/03/2020 al 09/05/2020
Col·legiats i col·laboradors
90€
Col·laboradors no ROAC
45€
Altres col·lectius
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.