Curs sobre com analitzen el risc les entitats financeres i com negociar-hi (19-20)

Data
del 4 de novembre de 2019 al 30 de setembre de 2020
Homologació
20 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és proporcionar una visió àmplia dels riscos que una empresa pot haver d’afrontar, així com la forma de controlar-los i gestionar-los; conèixer els sistemes de gestió de riscos i la seva implantació a les empreses; abordar la metodologia que segueixen les entitats financeres en l’anàlisi del balanç i del compte de resultats d’una empresa –ressaltant la importància de l’anàlisi causa-efecte–; enumerar i tractar tots aquells aspectes relacionats amb l’anàlisi dels aspectes qualitatius d’una empresa en l’estudi d’una operació creditícia; així com conèixer les característiques d’un procés de negociació amb entitats financeres i les diferents formes d’abordar els seus aspectes; conèixer els punts forts i dèbils de l’estil propi de negociació i també de l’altra part; saber preparar, desenvolupar i tancar la negociació, i fixar els diferents tipus de perfils existents per poder adoptar l’estil de negociació.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
Com analitzen el risc empresarial les entitats financeres
  • Introducció a la gestió de riscos
  • Anàlisi quantitativa
  • Anàlisi qualitativa
Com negociar amb les entitats financeres
  • Estils de negociació
  • Tècniques de negociació
  • Instruments de negociació


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Col·laboradors no ROAC
115€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.