Curs sobre com analitzen el risc les entitats financeres i com negociar-hi

Data
del 9 d'octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018
Homologació
20 hores d'Altres Matèries
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és proporcionar una visió àmplia dels riscos que una empresa pot haver d’afrontar, així com la forma de controlar-los i gestionar-los; conèixer els sistemes de gestió de riscos i la seva implantació a les empreses; abordar la metodologia que segueixen les entitats financeres en l’anàlisi del balanç i del compte de resultats d’una empresa –ressaltant la importància de l’anàlisi causa-efecte–; enumerar i tractar tots aquells aspectes relacionats amb l’anàlisi dels aspectes qualitatius d’una empresa en l’estudi d’una operació creditícia; així com conèixer les característiques d’un procés de negociació amb entitats financeres i les diferents formes d’abordar els seus aspectes; conèixer els punts forts i dèbils de l’estil propi de negociació i també de l’altra part; saber preparar, desenvolupar i tancar la negociació, i fixar els diferents tipus de perfils existents per poder adoptar l’estil de negociació.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
Com analitzen el risc empresarial les entitats financeres
  • Introducció a la gestió de riscos
  • Anàlisi quantitativa
  • Anàlisi qualitativa
Com negociar amb les entitats financeres
  • Estils de negociació
  • Tècniques de negociació
  • Instruments de negociació


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats
230€
Col·laboradors
115€
Altres col·lectius
460€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.