CURS EN DIRECTE: Les NIA-ES adaptades al sector públic espanyol: NIA-ES-SP

Data
del 6, 11, 13, 18, 20 i 25 de maig
Horari
Dimarts i dijous en horari de 12:30 a 14:00 hores (dia 20 de maig de 12:00 a 14:00h). 9,5 hores totals
Lloc
Plataforma zoom
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya t’ofereix el primer programa formatiu existent referent a les normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol: les NIA-ES-SP.

El programa s’impartirà en una formació en format no presencial en directe amb una durada de 9,5 hores repartida en 6 sessions formatives. Amb l’objectiu de donar als assistents una visió pràctica de les NIA-ES-SP i la seva aplicació, el professorat del programa està composat per interventors del sector públic i professionals del món de l’auditoria privada.

Aquesta formació està dirigida a professionals del sector públic (interventors d’ajuntaments, de diputacions i auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya) com a auditors privats que col·laboren en les auditories de les entitats del sector públic en les quals sigui d’aplicació aquest marc normatiu.

Amb la Resolució de 25 d’octubre de 2019 de l’IGAE es va aprovar l’adaptació de les Normes d’Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d’Auditoria, sent la base per a aquesta adaptació les NIA-ES, publicades per l’ICAC.

Es desenvoluparan els següents temes:  
 • Característiques principals de les NIA-ES-SP
 • Sèrie 12: responsabilitats de l’auditor i principis generals
 • Sèrie 13 i 14: avaluació i resposta als riscos avaluats
 • Sèrie 15: evidència d’auditoria
 • Sèrie 16: relacions amb altres professionals
 • L’aplicació de les NIA-ES-SP en el marc de col·laboració d’auditors públics i privats
 • Sèrie 17: Conclusions i informe d’auditoria

Ponents:
 • Juan Ramon Tugas, Director a Avanza Auditora
 • Pere Ruiz, Soci a Faura-Casas
 • Jordi Vicente, Soci a Uniaudit Oliver Camps
 • Enric Sobrans, Soci a Audria
 • Rosa Puigvert, Directora Departament Tècnic CCJCC
 • Yolanda Olius, Sòcia a Grant Thornton
 • Maria Petra Sáiz, Interventora General Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Ivan Puig, Interventor per al control d’entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya
 • Miguel Ángel Catalán, Soci a Auren
 
Idioma impartició: Castellà


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: 
eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Preu
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa