Curs d'especialització en auditoria CEA (2022-2023)

Data
Setembre 2022 - Juliol 2023
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
PRESENTACIÓ

A partir del mes de setembre de 2022, es desenvoluparà el Curs d’Especialització en Auditoria (CEA), d’acord amb les resolucions de l’ICAC, per a formació interna per a personal de firmes i per als alumnes que volen realitzar la formació teòrica necessària per accedir a l’examen d’accés al ROAC.

Oferirem tots els cursos que demana l’ICAC per a poder presentar-se a l’examen teòric d’accés al ROAC, i que permeten realitzar aquelles matèries o mòduls no dispensats, segons el títol de grau, encara que no eximeixen de l’examen teòric sobre aquestes matèries específiques.


CARACTERÍSTIQUES
  • Curs homologat per l’ICAC
  • No dispensa de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però dona accés a presentar-se
  • De setembre de 2022 a juliol de 2023 amb classes semipresencials, totalment compatible amb el desenvolupament d’una activitat professional
  • Adreçat a personal de firmes que comencin la seva carrera professional i la volen desenvolupar durant varis anys, ja que no és necessari realitzar tota la formació en un sol període lectiu

OBJECTIU
  • Facilitar el procés d’entrada de personal a les firmes, desenvolupant coneixements avançats d’auditoria i comptabilitat i facilitant la formació mínima necessària per desenvolupar la tasca d’auditor

PERFIL DE L'ESTUDIANT
  • Titulat universitari dintre de l’àmbit de la direcció d’empreses i l’economia, principalment, i que es volen incorporar al món laboral de l’auditoria.

RÈGIM DE DISPENSES
Les inscripcions dels cursos s'efectuaran enviant la butlleta d’inscripció corresponent, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, i serà per rigorós ordre de recepció. Serà condició indispensable per a formalitzar la inscripció, que aportin tots els requisits exigits, que són:
 
  • Certificat de vinculació al Censor o Firma de Censors
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia compulsada de la titulació (del títol o el justificant de la seva sol·licitud)
  • Pagament del curs
 
Si desitges més informació, no dubtis a enviar un correu electrònic a: escola@auditorscensors.com