Curs de nivell I per a júniors d'auditoria - Opció B (2019)

Data
del 30 de setembre al 8 d'octubre de 2019
Homologació
40 hores
Horari
De 15:00 a 18.00 i de 18:00 a 21.00 hores
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Objectius 
Introduir les eines principals que s'utilitzen en auditoria de comptes per desenvolupar el treball bàsic de júnior en les diferents àrees de balanç i de compte de pèrdues i guanys, amb la finalitat de conèixer metodologies i casuística aplicable en les primeres etapes del treball d'auditoria. 


Metodologia 
Sessions presencials. Breu introducció teòrica al contingut de cadascuna de les sessions del programa i exercicis pràctics de desenvolupament del treball d'auditor. 40 hores de formació presencial amb una prova d'avaluació final.


Programa
  1. Introducció a l’auditoria: legislació bàsica i normes tècniques d’accés a l’auditoria de comptes
  2. Intangible, material i immobiliàries
  3. Existències
  4. Clients i deutors
  5. Efectiu i altres actius líquids
  6. Auditoria del patrimoni net
  7. Proveïdors i compres
  8. Préstecs, creditors i altres passius
  9. Pèrdues i guanys

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditors-censors.com i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
450€