Curs complet de la preparació i auditoria de la consolidació


Ponents

Data
12 i 13 de setembre de 2022
Homologació
8 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Plataforma zoom
PRESENTACIÓ

Un gran nombre de companyies formen part d'un grup de societats. Això fa que l'enteniment del procés de consolidació d'estats financers sigui una àrea molt rellevant tant per a les companyies com per als auditors que han de donar una opinió sobre la imatge fidel dels estats financers consolidats.

Aquest curs pretén repassar, des d'una visió teòrica i pràctica, els principals aspectes del procés de consolidació així com les diferents problemàtiques que es poden plantejar en aquest procés: modificacions en els percentatges de participació en empreses consolidades, mètode de la participació, combinacions de negoci, minoritaris, transaccions entre empreses del grup, efecte fiscal, ajustos de consolidació, etc.

Addicionalment, també repassarem els aspectes teòrics i pràctics de l'auditoria d'estats financers consolidats d'acord a la NIA-ES 600.

PROGRAMA: 
  • Repàs general normativa i procés de consolidació
  • Combinacions de negoci
  • Casos pràctics consolidació
  • Auditoria d'estats financers consolidats

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
160€
Altres col·lectius
240€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa