CURS COMPLET - WEBINAR: L'Estat d'informació No Financera i el Balanç Social a les entitats sense finalitat lucrativa


Ponents

  • Joan-Anton Abad

    Auditing, SL

Data
21 d'abril de 2020
Homologació
1 hora d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 11 a 12 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
INFORMEM QUE EL CURS ESTÀ PLE.

L’objecte de la sessió és fer una anàlisi sobre l’obligatorietat de l’emissió del balanç social per part de les entitats sense finalitat lucrativa (ESFL). En una primera part, analitzarem la normativa catalana que fa referència a aquest document i, atès que no s’estableixen marcs normatius per a la seva elaboració, s’utilitzarà el model elaborat per la Coordinadora Catalana de Fundacions i el fet conjuntament per la Xarxa d’Entitats Socials amb l’ACCID. Es donaran exemples pràctics de balanç social de determinades entitats.
En una segona part, relacionarem el balanç social amb l’estat d’informació no financera, regulat en la Llei 11/2018 que afecta a les grans empreses i a les que són considerades d’interès públic. Considerem que els marcs normatius als quals es refereix aquesta norma, poden ser útils per a les ESFL en l’elaboració del balanç social, atès que tal com hem comentat, no existeixen marcs de referència per aquestes entitats.
També analitzarem el document elaborat per l’AECA en què es determina que les ESFL, sigui quin sigui el seu volum, no estan obligades a fer l’estat d’informació no financera.
Per tant, el que es pretén és aprofitar el coneixement de la norma aplicable a grans empreses per a l’elaboració del balanç social de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública catalanes.


Punts a desenvolupar:
  1. L’estat d’informació no financera. La Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre informació no financera afecta a les fundacions de normativa estatal i catalanes?
  2. La informació no financera com a eina de comptabilització d’impactes socials i mediambientals. Els marcs de referència, GRI, CDP, IIRC, SASB, TCFD
  3. Com afecta la Llei 21/2014 del protectorat de fundacions i l’Ordre JUS/152/2018 a la obligatorietat d’elaborar el balanç social
  4. El balanç social. Concepte i metodologia per a la seva elaboració
  5. Exemples pràctics de balanç socialAFORAMENT COMPLET.
La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de webinar, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100


 
 
 
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.