CURS COMPLET - WEBINAR: La insolvència derivada de la inevitable crisi econòmica: una visió ràpida d’eina del preconcurs i concurs de creditors


Ponents

Data
26 de maig de 2020
Homologació
1,5 hores d'Altres Matèries (ICAC, RECC i RAJ)
Horari
de 12:00 a 13:30 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
L’objectiu és traslladar els aspectes més importants a tenir en compte per afrontar la situació d’insolvència de la societat. Bàsicament es farà una pinzellada sobre la normativa aplicable i les qüestions clau inicials a identificar per definir adequadament l’estratègia. Es donarà una explicació sobre els denominats instituts preconcursals: acords de refinançament, acords extrajudicials de pagaments i el preconcurs (5 bis), així com la sol·licitud de concurs i els seus efectes principals sobre els contractes, els creditors, les facultats de l’administrador social, etc. S’explicarà la figura clau de l’administrador concursal (quines són les funcions assignades, com es realitza la seva designació, qui pot ser administrador concursal, la seva retribució...).

En propers webinars es podrà incidir en altres aspectes rellevants com les irregularitats comptables en la qualificació del concurs, l'evolució del pla de viabilitat, el sistema d’alertes primerenques per a detecció d’insolvències, la venda d’unitats productives en el concurs, etc.
    


Nota: Aquest webinar és gratuït ateses les circumstàncies actuals que estem vivint, recordem que el preu real per a Col·legiats/Col·laboradors/Associats del CCJCC seria de 35€ i de 55€ per a Altres Col·lectius. 
 

CURS PLE!


La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditors-censors.com o telefònicament: 932803100
Curs gratuït exclusivament per a col·legiats i per a associats i col·laboradors donats d’alta al nostre Col·legi
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.